Luat Minh Khue

mức thiệt hại

mức thiệt hại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mức thiệt hại

Đền bù ngoài hợp đồng đối với tai nạn giao thông ?

Đền bù ngoài hợp đồng đối với tai nạn giao thông ?
Thưa Luật sư, tôi 31 tuổi điều khiển xe mấy 50cm3 đi mua vật dụng. Khi đến tiệm thì xin qua đường (đường 2 chiều), thì bị 1 xe máy trên 50cm3 tông vào (người điều khiển xe máy dưới 18 tuổi và đã có uống rượu đến nôn mửa khi lên bệnh viện và trong biên bản có ghi).