Luat Minh Khue

Mức thuế chuyển quyền

Mức thuế chuyển quyền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mức thuế chuyển quyền

Mức thuế phải đóng đất khi chuyển quyền sử dụng đất?

Mức thuế phải đóng đất khi chuyển quyền sử dụng đất?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Vào năm 2008 tôi có mua 1 thửa đất với diện tích 120 m2 , với giá là 8.000.000 m2 tổng cộng là 960.000.000 triệu, vừa qua vào tháng 05 năm 2014 tôi kẹt tiền nên đã sang lại thửa đất trên với giá 9.000.000 m2 tổng cộng là 1.080.000.000 triệu . hợp đồng chuyển nhượng giao kèo thuế bên nào nấy thực hiện nghĩa vụ thuế.