Luat Minh Khue

Mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Tư vấn về việc hưởng chế độ khi thờ cúng liệt sĩ

Tư vấn về việc hưởng chế độ khi thờ cúng liệt sĩ
Kính chào các quý Luật sư công ty Luật Minh Khuê! Luật sư cho tôi hỏi một vấn đề như sau: Bố mẹ tôi tiền thân là gia đình có tham gia cách mạng, trước cách mạng tháng 8, từ hồi còn nhỏ và đến khi thoát ly tôi vẫn ở chung với bố mẹ, bố tôi mất năm 1987 và mẹ tôi qua đời năm 2008.