Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Mức xử phạt không có phù hiệu"

Mức xử phạt không có phù hiệu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mức xử phạt không có phù hiệu.

Quy định về phù hiệu và giấy phép kinh doanh

Quy định về phù hiệu và giấy phép kinh doanh
Xin hỏi công ty luật minh khuê : tại sao xe tải lại phải dán phù hiệu, mục đích của dán phù hiệu cho xe tải có đảm bảo an toàn giao thông không? vì khi một xe tải muốn được lưu hành thì phải mất rất nhiều các loại phí vì tôi thấy đi làm phù hiệu và giấy phép kinh doanh cho công ty mất rất nhiều thời gian và tiền lệ phí, mà phù hiệu chỉ đươc thời