Luật sư tư vấn về chủ đề "mười lăm tuổi"

mười lăm tuổi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mười lăm tuổi.

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự?

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự?
Hiện nay, tình trạng các cá nhân bị xâm phạm về vật chất hoặc tinh thần từ những hành vi trái pháp luật của các chủ thể khác không phải là điều hiếm thấy. Vậy những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và gây hậu quả phải chịu trách nhiệm bồi thường như thế nào trước pháp luật?

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi?

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi?
Vì nhiều người gây thiệt hại không có năng lực bồi thường thiệt hại vì họ là người không có, chưa đủ hoặc là người bị hạn chế năng lực hành vi, người không có tài sản để bồi thường. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ luật Dân sự đã quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân.