Luat Minh Khue

Mỹ Linh

Mỹ Linh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mỹ Linh

Thần linh pháp quyền

Thần <strong>linh</strong> pháp quyền
“Bảy xin hiến pháp ban hành/Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”(Hồ Chí Minh.)Pháp quyền về bản

Thời gian làm việc của người lao động có được linh hoạt thay đổi ?

Thời gian làm việc của người lao động có được <strong>linh</strong> hoạt thay đổi ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: công ty tôi hiện tại đang làm 8h/ngày và 6 ngày/tuần. Có 3 thời gian nghỉ là buổi sáng nghỉ 15 phút, trưa nghỉ ăn trưa 1h, buổi chiều nghỉ 15 phút và không được nghỉ thứ 7. Tôi muốn cho công ty nghỉ 2 thứ 7/tháng bằng cách giảm thời gian nghỉ ăn trưa xuống 20 phút + buổi sáng 5 phút +buổi chiều 5 phút có được không?

Cách dùng động từ Hope

Cách dùng động từ Hope
Động từ 'hope' là một động từ rất linh hoạt và nó thường được dùng ở thì hiện tại