Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "My Linh"

My Linh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề My Linh.

Thần linh pháp quyền

Thần <strong>linh</strong> pháp quyền
“Bảy xin hiến pháp ban hành/Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”(Hồ Chí Minh.)Pháp quyền về bản

Thời gian làm việc của người lao động có được linh hoạt thay đổi ?

Thời gian làm việc của người lao động có được <strong>linh</strong> hoạt thay đổi ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: công ty tôi hiện tại đang làm 8h/ngày và 6 ngày/tuần. Có 3 thời gian nghỉ là buổi sáng nghỉ 15 phút, trưa nghỉ ăn trưa 1h, buổi chiều nghỉ 15 phút và không được nghỉ thứ 7. Tôi muốn cho công ty nghỉ 2 thứ 7/tháng bằng cách giảm thời gian nghỉ ăn trưa xuống 20 phút + buổi sáng 5 phút +buổi chiều 5 phút có được không?