Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nội dung hình thức sử dụng đất"

nội dung hình thức sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nội dung hình thức sử dụng đất.

Hình thức sử dụng đất ghi trong GCNQSDĐ là gì?

Hình thức sử dụng đất ghi trong GCNQSDĐ là gì?
Xin chào Công ty Luật Minh khuê, vợ chồng tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 02 năm 2015. Hiện tại trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đât đang ghi nhận là hình thức sử dụng: CHUNG. Theo tôi được biết thì luật đất đai năm 2013 nếu cả hai vợ chồng đứng tên sở hữu thì hình thức sử dụng phải ghi là RIÊNG mới đúng. Vây đối với trường hợp trên tôi có phải làm điều chỉnh lại không? Tôi xin chân thành cảm ơn!