Luat Minh Khue

nộp bổ sung

nộp bổ sung - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nộp bổ sung

Xác định số ngày chậm nộp thuế như thế nào ?

Xác định số ngày chậm nộp thuế như thế nào ?
Thưa Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi sau mong luật sư tư vấn giúp: Ngày 02 tháng 04 năm 2013 Công ty tôi có nhận được quyết định của cục thuế về việc kiểm tra chấp hành pháp luật thuế tại trụ sở Công ty. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra từ ngày 11 tháng 04 đến ngày 16 tháng 04 năm 2013.