Luat Minh Khue

nộp phạt để lấy giấy phép lái xe ra sau khi đăng kí báo mất giấy phép lái xe có sao không?

nộp phạt để lấy giấy phép lái xe ra sau khi đăng kí báo mất giấy phép lái xe có sao không? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nộp phạt để lấy giấy phép lái xe ra sau khi đăng kí báo mất giấy phép lái xe có sao không?

Tư vấn về giấy phép lái xe?

Tư vấn về giấy phép lái xe?
Chào Luật Sư! Em vi phạm luật giao thông và Cảnh sát giao thông giữ giấy phép lái xe của em. Nhưng em bận công tác xa 2 năm,và em đã làm mất biên bản nộp phạt.