Luat Minh Khue

nợ tiền bảo hiểm xã hội

nợ tiền bảo hiểm xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nợ tiền bảo hiểm xã hội

Tư vấn khởi kiện Công ty nợ tiền và không chốt sổ bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn khởi kiện Công ty nợ tiền và không chốt sổ bảo hiểm xã hội ?
Kính chào các luật sư, Xin luật sư giúp tôi mẫu đơn khởi kiện công ty cũ không chốt sổ bảo hiểm, không thanh toán đủ tiền thai sản cho tôi ? Công ty đó nợ tiền bảo hiểm xã hội. Và tôi phải gửi đến cơ quan nào nếu công ty có trụ sở tại Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin cảm ơn luật sư!