Luat Minh Khue

nợ trả góp

nợ trả góp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nợ trả góp

Trách nhiệm hình sự khi mua trả góp không trả ?

Trách nhiệm hình sự khi mua trả góp không trả ?
Thưa luật sư Minh Khuê, tư vấn cho em: Năm 2012 em mua xe máy trả góp, giá tiền là 16 triệu trả trước cho cửa hàng là 5 triệu, em phải vay quỹ tín dụng 11 triệu. Em phải trả 15 tháng mỗi tháng em phải trả 1.176 triệu đồng. Nhưng mới trả được 4 tháng thì mất việc, vợ em cũng bỏ em, em nuôi con em từ khi đấy đến bây giờ em không đóng được thêm tháng nào nữa.