Luật sư tư vấn về chủ đề "năng lực dân sự"

năng lực dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề năng lực dân sự.

Hạn chế năng lực hành vi dân sự là gì ?

Hạn chế năng lực hành vi dân sự là gì ?
1. Người nghiện ma tuý, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án có thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook