Luật sư tư vấn về chủ đề "năng lực quản lý"

năng lực quản lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề năng lực quản lý.

Thiếu năng lực quản lý: Đâu là giải pháp?

Thiếu năng lực quản lý: Đâu là giải pháp?
Chính sự kém cỏi lại là nguyên nhân của việc không nhận ra sự kém cỏi. Cái vòng luẩn quẩn đó của các nhà quản lý thiếu năng lực thường gây không ít thiệt hại cho công ty của bạn. Nhà lãnh đạo nên làm gì để hạn chế, và thậm chí khắc phục điều này?