Luật sư tư vấn về chủ đề "năng lực quản trị"

năng lực quản trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề năng lực quản trị.

Quản trị là gì? Chức năng, vai trò, tính khoa học của quản trị

Quản trị là gì? Chức năng, vai trò, tính khoa học của quản trị
Thuật ngữ quản trị dùng ở đây có nghĩa là một phương thức hoạt động hướng đến mục tiêu được hoàn thành với hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác. Hoạt động quản trị là những hoạt động tất yếu phát sinh khi con người kết hợp với nhau để cùng hoàn thành mục tiêu.

Năng lực tiếng Anh là gì? Thuật ngữ về năng lực bằng tiếng anh?

Năng lực tiếng Anh là gì? Thuật ngữ về năng lực bằng tiếng anh?
Năng lực, thực lực là những từ được dùng rất nhiều trong kinh doanh, trong cuộc sống nhưng không phải ai hiểu rõ về từ này. Và bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê sẽ cung cấp cho bạn về "Năng lực tiếng Anh là gì? Thuật ngữ về năng lực bằng tiếng anh?". Mời bạn tham khảo bài viết nhé!

Để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

Để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp
Môi trường pháp lý là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng tới quản trị doanh nghiệp. Đáng tiếc là môi trường pháp lý ở nước ta hiện nay chưa tạo ra động lực để các doanh nghiệp quan tâm đến việc quản trị theo chuẩn mực quốc tế.