Luật sư tư vấn về chủ đề "năng suất khoa học"

năng suất khoa học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề năng suất khoa học.

Bàn về vấn đề dịch thuật và đánh giá năng suất khoa học

Bàn về vấn đề dịch thuật và đánh giá năng suất khoa học
Mới 26 tuổi mà được phong làm phó giáo sư tại một đại học có tầm cỡ, vượt qua hàng trăm ứng viên khác, thì quả là quá tài giỏi. Nhưng bản chất của người trí thức là hoài nghi. Có quả thật thông tin mà bài báo cung cấp là đúng với thực tế, hay lại là một ca ngợi vẽ chim thành phượng như bao nhiêu bài báo khác?