Luật sư tư vấn về chủ đề "nền kinh tế thị trường"

nền kinh tế thị trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nền kinh tế thị trường.

Bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
Mô h́ình An sinh xă hội (ASXH) đầu tiên ra đời cách đây khoảng 200 năm ở châu Âu với nhiều nỗ lực của Nhà nước Phổ nhằm khắc phục những bất b́nh đẳng trong thu nhập, điều hoà rủi ro, tạo điều kiện cho nhóm dân cư nghèo được thụ hưởng những điều kiện tối thiểu. ASXH xuất phát từ trách nhiệm của Nhà nước trước những nhóm dân cư, cộng đồng người bị rủi ro, thiệt tḥi v́ một lư do nào đó. Hơn nữa, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, t́nh trạng phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng đă thúc đẩy

Bố mẹ được quyền tặng cho con tối đa bao nhiêu mét vuông đất ở Quảng Nam?

Tôi sắp có buổi họp trao đổi về hạn mức công nhận đất ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, cho tôi hỏi hạn mức công nhận đất ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi là bao nhiêu mới nhất hiện nay, mong nhận được tư ...