nền kinh tế thị trường

nền kinh tế thị trường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nền kinh tế thị trường.

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường
Trong nền kinh tế thị trường, nhà nước và thị trường đều có vai trò và chức năng riêng. Bản thân thị trường luôn vận hành theo các quy luật vốn có khách quan và trên thực tế cơ chế thị trường là cơ chế hiệu quả trong phân bổ và khai thác các nguồn lực.

Hoạt động kinh tế phi thị trường (nonmarket economic activity) là gì?

Hoạt động kinh tế phi thị trường (nonmarket economic activity) là gì?
Hoạt động kinh tế phi thị trường là những hoạt động mà không tham gia trực tiếp trong thị trường và không đòi hỏi thanh toán bằng tiền tệ. Những hoạt động này thường liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công ích, giáo dục, y tế, chăm sóc trẻ em, dịch vụ xã hội, các hoạt động từ thiện và các hoạt động tình nguyện khác. Dưới đây là nội dung liên quan đến Hoạt động kinh tế phi thị trường (nonmarket economic activity) mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng nhằm mục đích tham khảo:

Quan niệm của một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Quan niệm của một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường
Trong suốt chiều dài lịch sử học thuyết kinh tế, mỗi trường phái đều có những đặc điểm lý luận riêng, nó được quy định và chi phối bởi phương pháp luận và điều kiện lịch sử kinh tế riêng. Sau đây là những quan niệm về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế ở một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại

Bàn luận về chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Bàn luận về chính phủ trong nền kinh tế thị trường
Nếu các thị trường và hệ thống thị trường là hiệu quả, tại sao lại để cho chính phủ nhúng tay vào hoạt động của họ? Tại sao họ không áp dụng một chính sách gọi là laissez-faire và cho phép các thị trường tư nhân hoạt động không chịu bất cứ sự can thiệp nào của nhà nước?

Mục tiêu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là gì?

Mục tiêu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường là gì?
Luật Cạnh tranh ra đời là để bảo vệ quá trình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Các quy phạm của luật cạnh tranh có mục tiêu tìm cách phát huy cạnh tranh hiệu quả và không bị bóp méo trên thị trường. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích các mục tiêu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường:

Chính sách xã hội trong nền kinh tế thị trường

Chính sách xã hội trong nền kinh tế thị trường
Tiếp cận vấn đề bảo đảm xă hội (an sinh xă hội) từ góc độ mô h́nh hoạt động kinh tế tổng thể của một quốc gia để xem xét quan hệ giữa chính sách xă hội và hệ thống bảo đảm xă hội ngay từ khi xác lập thể chế hoạt động kinh tế vĩ mô với những đặc trưng riêng của mỗi loại h́nh kinh tế thị trường.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng