Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ngày"

Ngày | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ngày.

Nợ ODA phải trả ngày càng tăng

Nợ ODA phải trả <strong>ngày</strong> càng tăng
Năm vừa rồi, Việt Nam trả cho Nhật Bản 210 triệu USD nợ gốc các khoản vay ODA của nhiều năm trước. Thời gian tới số nợ phải trả sẽ tiếp tục tăng lên, mỗi năm từ 200 đến 250 triệu USD.

Quy định về ngày nghỉ phép năm ?

Quy định về <strong>ngày</strong> nghỉ phép năm ?
Luật Minh Khuê tư vấn pháp luật Lao động và giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động nghỉ phép năm theo quy định hiện nay:

Làm việc 12 tiếng một ngày ?

Làm việc 12 tiếng một <strong>ngày</strong> ?
Thưa Luật sư: Em là công nhân cơ khí của nhà máy Cán 3 thuộc công ty cổ phần thép Hòa Phát Tại Kinh Môn. Hiện nay công ty em đang trong quá trinh mở rộng và xây dựng thêm nhà máy Cán 3, lên lúc nào tổ cơ khí bọn em cũng bị bắt tăng ca.Khi thực hiện lệnh tặng ca, bọn em không được biết bất cứ thông tin giấy tờ nào, chỉ qua lời nói của chú Tổ trưởng rằng hôm nay phải tăng ca.