Luat Minh Khue

ngày nghỉ phép năm

ngày nghỉ phép năm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ngày nghỉ phép năm

Cách hiểu về ngày nghỉ phép năm từ 1/1/2018

Cách hiểu về ngày nghỉ phép năm từ 1/1/2018
Tôi có kí hợp đồng lao động thử việc 3 tháng từ t10/2017 đén t12/2017 với công ty. Và kí tiếp hợp đồng lao động chính thức là từ 1/1/2018. Vạy cho tôi hỏi năm 2017 tôi mới làm ở cty 3 tháng thì có được hưởng ngày nghỉ phép năm không. Tôi xin cảm ơn.