Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Người Có Thu Nhập Thấp"

Người Có Thu Nhập Thấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Người Có Thu Nhập Thấp.

Trường hợp nào được hưởng chế độ người thu nhập thấp không phải đóng thuế hàng tháng ?

Trường hợp nào được hưởng chế độ người <strong>thu</strong> <strong>nhập</strong> <strong>thấp</strong> không phải đóng thuế hàng tháng ?
Chào anh chị! Anh chị tư vấn giúp em với nha. Em đi làm nhà nước lương tháng ít ỏi, không đủ chi tiêu cho gia đình. Hiện giờ em làm thêm một công việc nữa là. Em đang thuê nhà ông Bé là 13 phòng ở ( tổng cộng một tháng là 8 triệu dồng). e đem chia ra 5 phòng cho anh em trong gia đình ở không tính tiền, chỉ tính thiền điện nước.

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa XII về cải cách ...

Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá ...

Công văn 01/GĐ-TANDTC năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Qua thực tiễn công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của các Tòa án về một số vướng mắc về nghiệp vụ. Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến ...