Luat Minh Khue

người giám hộ cho con

người giám hộ cho con - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về người giám hộ cho con

Thay đổi người thụ hưởng quyền sử dụng bất động sản

Thay đổi người thụ hưởng quyền sử dụng bất động sản
Do có tài sản đất đai: Chồng đứng tên vợ là người thụ hưởng, các con còn nhỏ. Nhưng nay vợ mất, muốn làm lại sổ cho hợp thức hóa, các con là người thụ hưởng. Xin hỏi có phải cần người giám hộ cho các con hay không, Người thụ hưởng có quyền ngăn cản sự bán chia tài sản hay không?