Luat Minh Khue

người lao động di cư

người lao động di cư - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về người lao động di cư

Giới thiệu chung về quyền của người lao động di cư trong Luật quốc tế

Giới thiệu chung về quyền của người lao động di cư trong Luật quốc tế
Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, lao động di cư (Migrant Worker) là một phần không thể tách rời giữa các nền kinh tế. Thực tế cho thấy, lao động di cư đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của các nước nhập khẩu và các nước xuất khẩu lao động.