Luat Minh Khue

người quản lý

người quản lý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về người quản lý

Khái niệm chức danh quản lý tương đương ? Cá nhân giữ chức danh quản lý khác trong doanh nghiệp là ai ?

Khái niệm chức danh quản lý tương đương ? Cá nhân giữ chức danh quản lý khác trong doanh nghiệp là ai ?
Thưa luật sư, theo quy định của luật doanh nghiệp thì "người nội bộ của công ty đại chúng là giám đốc hoặc tổng giám đốc, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc hoặc các chức danh quản lý tương đương do đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của

Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp (Mẫu MQĐ 07) ban hành kèm theo Thông tư số 53/2013/TT-BGTVT ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải