Luat Minh Khue

người thân

người thân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về người thân

Chia di sản thừa kế cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất như thế nào?

Chia di sản thừa kế cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất như thế nào?
Thưa Luật sư.Em có câu hỏi muốn hỏi. Ông A và bà B là vợ chồng có đăng kí kết hôn có tài sản chung là 5 tỉ. Tài sản riêng cuả ông A là 1.5 tỉ. Ông A có những người thân sau. X bố ông A, Y mẹ ông A, Z anh ông A bị tàn tật, L con ông A 17 tuổi, K con ông A 20 tuổi, M con ông A 10 tuổi, N con nuôi ông A 5 tuổi. Trước khi chết ông A để toàn bộ tài sản cho bà C(hàng xóm) . Hỏi tài sản của ông A được chia như thế nào. Và số tiền mỗi người được hưởng như thế nào. Em xin cảm ơn.