Luat Minh Khue

ngừng bảo hiểm

ngừng bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ngừng bảo hiểm

Thời gian nghỉ việc có bị ngừng bảo hiểm để hưởng thai sản không ?

Thời gian nghỉ việc có bị ngừng bảo hiểm để hưởng thai sản không ?
Thưa luật sư, tôi đã và đang đóng bỏa hiểm xã hội tại công ty đang làm việc từ tháng 11/2013- nay (11/2015). Đến nay tôi đã có thai được 3 tháng và dự kiến sinh vào tháng 5/2015. Nếu như bây giờ tôi nghỉ việc tại công ty cũ và xin vào làm việc tại công ty mới. Thì việc chốt sổ tại công ty cũ thường sẽ mất bao lâu, và thời gian đó có bị coi là ngừng đóng bảo hiểm xã hội không?