Luật sư tư vấn về chủ đề "ngạch thanh tra viên"

ngạch thanh tra viên | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngạch thanh tra viên.

Tư vấn về việc bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên.

Tư vấn về việc bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên.
Thưa luật sư. Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi là giáo viên phổ thông, mã ngạch 15.113, hưởng phụ cấp thâm niên nghề 9% kể từ ngày 01/9/2015 (Tôi vào ngành từ ngày 01/9/2005, đến 01/9/2006 hết thời gian thử việc và giảng dạy đến hết ngày 31/12/2015).