Luat Minh Khue

Ngại đáo pháp đình

Ngại đáo pháp đình - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Ngại đáo pháp đình

Ngại đáo pháp đình!

Ngại đáo pháp đình!
Số vụ tranh chấp thương mại giữa các doanh nghiệp gần đây vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Trong hai tháng cuối năm 2009, chỉ riêng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ đã nhận được 8 hồ sơ đề nghị hỗ trợ giải quyết tranh chấp.