Luật sư tư vấn về chủ đề "Ngân hàng thương mại cổ phần"

Ngân hàng thương mại cổ phần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ngân hàng thương mại cổ phần.

So sánh ngân hàng thương mại cổ phần và công ty cổ phần?

So sánh ngân hàng thương mại cổ phần và công ty cổ phần?
Ngân hàng cổ phần hay còn gọi là tổ chức tín dụng cổ phần thường được nhắc đến khi nghiên cứu về pháp luật Ngân hàng. Vậy đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần pháp luật có quy định khác biệt so với công ty cổ phần thông thường hay không? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu:

Quản trị ngân hàng thương mại cổ phần là gì? Quy định pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần?

Quản trị ngân hàng thương mại cổ phần là gì? Quy định pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần?
Hoạt động quản trị là một hoạt động đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần. Trong bài viết này sẽ giải thích quản trị ngân hàng thương mại cổ phần là gì? Quy định pháp luật hiện hành về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần.

Tổ chức và hoạt động của ban pháp chế trong ngân hàng thương mại cổ phần từ thực tiễn của ngân hàng Á Châu

Tổ chức và hoạt động của ban pháp chế trong ngân hàng thương mại cổ phần từ thực tiễn của ngân hàng Á Châu
Kể từ khi nền kinh tế Việt Nam chính thức được chuyển đổi theo hướng thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, việc tìm hiểu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm lập pháp của nước ngoài trong nhiều lĩnh vực nói chung và trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng đã dẫn tới hệ quả là sự ra đời của hai pháp lệnh về ngân hàng (bao gồm Pháp lệnh ngân hàng nhà nước và Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính).

Chuyển giao trách nhiệm dân sự trong trường hợp sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Chuyển giao trách nhiệm dân sự trong trường hợp sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
Hoạt động sáp nhập ngân hàng diễn ra phổ biến nhằm giải quyết tình trạng yếu kém của một số hệ thống ngân hàng ở nước ta. Pháp luật về sáp nhập ngân hàng cũng đã được xây dựng để điều chỉnh. Vậy, việc chuyển giao trách nhiệm dân sự trong sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần được quy định ra sao?

Ngân hàng thương mại cổ phần có quyền thành lập trung tâm đấu giá thài sản?

Ngân hàng thương mại cổ phần có quyền thành lập trung tâm đấu giá thài sản?
Thưa luật sư, Nhờ anh chị tư vấn giúp: Ngân hàng TMCP có được thành lập Trung tâm đấu giá tài sản và tự thực hiện việc tự bán đấu giá công khai để xử lý tài sản thế chấp của khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả nợ vay không? Trung tâm đấu giá là một bộ phận thuộc Ngân hàng chứ không thành lập công ty con.