Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "ngân hàng thương mại cổ phần"

ngân hàng thương mại cổ phần | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngân hàng thương mại cổ phần.

Ngân hàng thương mại cổ phần có quyền thành lập trung tâm đấu giá thài sản?

Ngân hàng thương mại cổ phần có quyền thành lập trung tâm đấu giá thài sản?
Thưa luật sư, Nhờ anh chị tư vấn giúp: Ngân hàng TMCP có được thành lập Trung tâm đấu giá tài sản và tự thực hiện việc tự bán đấu giá công khai để xử lý tài sản thế chấp của khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả nợ vay không? Trung tâm đấu giá là một bộ phận thuộc Ngân hàng chứ không thành lập công ty con.