Luật sư tư vấn về chủ đề "ngành giáo dục"

ngành giáo dục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngành giáo dục.

Tư vấn tính hợp pháp của hợp đồng lao động của ngành giáo dục ?

Tư vấn tính hợp pháp của hợp đồng lao động của ngành giáo dục ?
Thưa Luật sư, Tôi là VTH, hiện đang công tác tại một trường Tiểu Học trong TP SĐ -Tỉnh ĐT. Sự việc của tôi như sau: Ngày 01/10/2005, tôi được Phòng Giáo Dục kí hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn từ ngày 01/10/2005 đến ngày 31/03/2006 với chức danh chuyên môn: Giáo viên tiểu học và được phân công giảng tại một trường tiểu học trong Thị xã.