Luật sư tư vấn về chủ đề "ngày nộp"

ngày nộp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ngày nộp.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì nghỉ việc sau 3 ngày nộp đơn có phải bồi thường không ?

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì nghỉ việc sau 3 ngày nộp đơn có phải bồi thường không ?
Thưa luật sư, cho em hỏi trong trường hợp ký hợp đồng lao động với công ty theo loại hợp đồng không xác định thời hạn, tuy nhiên việc trả lương hàng tháng của công ty đều trễ hơn so với quy định trong hợp đồng lao động. Qua 3 tháng làm việc, em gửi đơn xin nghỉ việc và nghỉ việc sau 3 ngày kể từ ngày nộp đơn. Việc chấm dứt hợp đồng lao động như trên là đúng hay sai ạ ? Cảm ơn.