Luat Minh Khue

nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba

nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba

Thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba như thế nào?

Thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba như thế nào?
Xin chào Luật sư, Luật sư cho cháu muốn xin một tình huống thực tế về thực hiện nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba được không ạ? Nếu muốn so sánh thực hiện nghĩa vụ dân sự và chuyển giao nghĩa vụ dân sự thông qua người thứ ba thì sẽ so sánh trên những tiêu chí nào ạ? Cháu xin cảm ơn ạ!