Luat Minh Khue

nghĩa vụ vẻ vang

nghĩa vụ vẻ vang - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nghĩa vụ vẻ vang

Thi đậu công chức thì có được rút lại đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự ?

Thi đậu công chức thì có được rút lại đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự ?
Kính gửi bộ phận tư vấn pháp luật. Tôi hiện là cử nhân Hóa học của trường đại Cần Thơ. Tôi có đăng ký thi tuyển công chức và đồng thời dự định đăng ký nghĩa vụ quân sự. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp thi đậu công chức thì tôi có được rút đăng ký nghĩa vụ quân sự không? Chân thành cảm ơn!