Luat Minh Khue

nghỉ hưởng lương

nghỉ hưởng lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nghỉ hưởng lương

Lễ Giáng sinh có được nghỉ không hưởng lương không ?

Lễ Giáng sinh có được nghỉ không hưởng lương không ?
Kính thưa Luật sư, tôi là người Công giáo, đang dạy học, ngày lễ Noel tôi xin nghỉ một ngày không hưởng lương nhưng trường không cho phép. Vậy đúng hay sai? Ngày Noel người Công giáo có được phép nghỉ không? Tôi xin cảm ơn!