Luat Minh Khue

nghỉ hưu theo nghị định //NĐ-CP

nghỉ hưu theo nghị định 108/2014/NĐ-CP - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nghỉ hưu theo nghị định 108/2014/NĐ-CP

Có được xin về hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ?

Có được xin về hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ?
Thưa luật sư Tôi sinh tháng 5 năm 1967, hiện là Phó HT 1 Trường Mầm Non. Tôi vào ngành năm 1986 đến đây đã 29 năm công tác. Theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế có đối tượng là chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn đối với vị trí việc làm đang đảm nhận nhưng không thể bố trí công việc khác và không thể đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn.