Luat Minh Khue

nghỉ kết hôn

nghỉ kết hôn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nghỉ kết hôn

Thời gian nghỉ kết hôn tính như thế nào ?

Thời gian nghỉ kết hôn tính như thế nào ?
Kính chào Công ty Luật Minh Khuê! Tôi xin được nhờ tư vấn như sau: Khi nghỉ kết hôn theo luật Lao động tôi được nghỉ 3 ngày. Tuy nhiên, Luật không quy định thời điểm nghỉ kết hôn là tính từ ngày nào (ngày đăng ký kết hôn hay ngày làm lễ kết hôn hay ngày tính theo đơn xin nghỉ?