Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "nghỉ kết hôn"

nghỉ kết hôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghỉ kết hôn.

Thời gian nghỉ kết hôn tính như thế nào ?

Thời gian nghỉ kết hôn tính như thế nào ?
Kính chào Công ty Luật Minh Khuê! Tôi xin được nhờ tư vấn như sau: Khi nghỉ kết hôn theo luật Lao động tôi được nghỉ 3 ngày. Tuy nhiên, Luật không quy định thời điểm nghỉ kết hôn là tính từ ngày nào (ngày đăng ký kết hôn hay ngày làm lễ kết hôn hay ngày tính theo đơn xin nghỉ?