Luat Minh Khue

nghị định //NĐCP

nghị định 108/2014/NĐ_CP - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nghị định 108/2014/NĐ_CP

Vậy khi về hưu sẽ được hưởng chế độ như thế nào?

  Vậy khi về hưu sẽ được hưởng chế độ như thế nào?
Xin chào Công ty Luật Minh Khuê! tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Mẹ tôi năm nay có ý định về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế, mẹ tôi hiện đang là GV cấp 2, số năm công tác là 29 năm, hưởng thâm niên 27%. Vậy khi về hưu sẽ được hưởng chế độ như thế nào?