Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghe Hot"

Nghe Hot | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghe Hot.

Dịch thuật là một nghề đang “hot” trên thị trường việc làm với một thu nhập cao.

Dịch thuật là một nghề đang “<strong>hot</strong>” trên thị trường việc làm với một thu nhập cao.
Ở Việt Nam, nghề phiên dịch trước đây và ngày nay càng được coi trọng bởi trong bối cảnh hội nhập với thế giới, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO thì nhu cầu phiên dịch các thứ tiếng đặc biệt là tiếng Anh ngày càng tăng cao. Người phiên dịch trở thành cầu nối quan trọng về ngôn ngữ và văn hóa.

Tôi học luật....

Tôi học luật....
"hot" khi nộp hồ sơ ĐH, việc thi đỗ trường luật là giấc mơ của nhiều sỹ tử. Thực tế khắc nghiệt sau khi