Luat Minh Khue

nghề nghiệp

nghề nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nghề nghiệp

Làm thế nào để trở thành một nhà tâm lý tốt?

Làm thế nào để trở thành một nhà tâm lý tốt?
Năm nay em 19 tuổi em đang học năm hai khoa tâm lý và em muốn trở thành một nhà tâm lý học lâm sàng. Nhưng đôi khi em có cảm giác rằng em muốn trở thành nhà tâm lý bởi vì em có những vấn đề, em không cảm thấy vui vẻ và không thoải mái với chính bản thân mình. Có phải đối với một nhà tâm lý trong tương lai thì điều này là không tốt ?

Có nên để con gái tôi ở thành phố làm việc?

Có nên để con gái tôi ở thành phố làm việc?
Con gái tôi năm nay 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, gia đình tôi muốn cháu về quê, xin vào làm nhà nước để gần gia đình nhưng cháu không đồng ý và muốn ở lại Hà Nội, nên hai mẹ con thường hay xảy ra mâu thuẫn. Con tôi vừa ra trường nên công việc khá vất vả, hơn nữa cháu lại là con gái. Tôi rất lo cho tương lai của cháu.

Thông tư 17/2011/TT-BTP hướng dẫn và thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

Thông tư 17/2011/TT-BTP hướng dẫn và thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
Ngày 14 tháng 10 năm 2011 Bộ tư pháp ban hành thông tư 17/2011/TT-BTP về việc hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn và thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư: