Luật sư tư vấn về chủ đề "nghệ thuật thương thảo"

nghệ thuật thương thảo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghệ thuật thương thảo.

Thành tâm và bình đẳng trong đối thoại

Thành tâm và bình đẳng trong đối thoại
Cha ông có dạy: "Khôn ngoan chẳng lọ thật thà", cái “thật thà" đó chính là thành tâm trong mọi quan hệ giữa con người với nhau. Khi nói chuyện về ai, người ta thường nhìn thẳng vào mắt nhau. Bởi vì ngoài tiếng nói, ánh mắt còn bộc lộ cái thật được che giấu bên trong.