Luat Minh Khue

nghiên cứu

nghiên cứu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nghiên cứu

Phạm Quỳnh - Nhà Văn Hóa, nhà văn, quan đại thần Triều Nguyễn

Phạm Quỳnh - Nhà Văn Hóa, nhà văn, quan đại thần Triều Nguyễn
Phạm Quỳnh - hiệu Thượng Chi, bút danh: Hoa Đường,Hồng Nhân - là một nhà văn hóa, nhà báo, nhà văn và quan đại thần triều Nguyễn(Việt Nam).Ông là người đi tiên phong trong việc quảng bá chữ Quốc ngữ và dùng tiếng Việt - thay vì chữ Nho hay tiếng Pháp - để viết lý luận, nghiên cứu.