Luat Minh Khue

nghỉ cưới

nghỉ cưới - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nghỉ cưới

Nghỉ cưới có được cộng dồn vào nghỉ lễ không?

Nghỉ cưới có được cộng dồn vào nghỉ lễ không?
Thưa luật sư, xin luật sư cho tôi hỏi: Tôi là giáo viên , tôi chuẩn bị lập gia đình. Vậy thời gian nghỉ cưới theo quy định của Luật lao động là 3 ngày nhưng thời gian tôi cưới trùng với ngày lễ 30/4 và 1/5. Như vậy thời gian nghỉ cưới có được cộng vào thời gian nghỉ lệ hay không ?

Chế độ nghỉ cưới theo quy định của luật lao động ?

Chế độ nghỉ cưới theo quy định của luật lao động ?
Thưa luật sư, Tôi tên là Tuyết tôi có vấn đề xin được hỏi và tư vấn luật sư như sau: Tôi bắt đầu vào công ty được 6 tháng và cũng có thai được 6 tháng, tôi xin hỏi: Nay tôi tổ chức đám cưới, tôi có được quyền nghỉ 03 ngày cưới theo bộ luật lao động quy định không ? Tôi xin cảm ơn, Người gửi: tuyet