Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghi Dinh 06 2012 Nd Cp"

Nghi Dinh 06 2012 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghi Dinh 06 2012 Nd Cp.

Nghị định số 41/cp ngày 06/07/1995

Nghị định số 41/<strong>cp</strong> ngày <strong>06</strong>/07/1995
Nghị định số 41 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất