Luat Minh Khue

Nghị định //NĐ-CP

Nghị định 171/2013/NĐ-CP - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Hỏi đáp về các quy định của pháp luật giao thông đường bộ ?

Hỏi đáp về các quy định của pháp luật giao thông đường bộ ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một số vấn đề mong các luật sư giải đáp về pháp luật giao thông đường bộ như sau: 1. Theo em biết thì Nghị định 171/2013/NĐ-CP, ngày 13 tháng 11 năm 2013 thay thế cho tất cả các thông tư, nghị định khác phải không? (vd TT 65, NĐ 34, NĐ 71...) và có nghị định xử phạt nào kèm theo NĐ-171 không ạ ?

Nghị định 107/2014/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 107/2014/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Ngày 17/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 trong đó có nhiều nội dung đã thay đổi như bổ sung hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT - BVMT) và Tem kiểm định trong thời hạn 1 tháng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong một số trường hợp cụ thể,...