Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghi Dinh 38 2007 Nd Cp"

Nghi Dinh 38 2007 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghi Dinh 38 2007 Nd Cp.

Thông tư 38/2014/TT-BTC

Thông tư <strong>38</strong>/2014/TT-BTC
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy