Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghi Dinh 45 2014 Nd Cp"

Nghi Dinh 45 2014 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghi Dinh 45 2014 Nd Cp.

Thông tư số 76/2014/TT-BTC

Thông tư số 76/<strong>2014</strong>/TT-BTC
của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất