Luat Minh Khue

Nghị định //NĐ-CP

Nghị định 90/2008/NĐ-CP - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nghị định 90/2008/NĐ-CP

Ban hành Nghị định về chống thư rác

Ban hành Nghị định về chống thư rác
Theo Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 về chống thư rác vừa được Chính phủ ban hành, việc gửi thư rác (gồm thư điện tử rác và tin nhắn rác), làm sai lệch thông tin tiêu đề của thư điện tử, tin nhắn nhằm mục đích gửi thư rác nằm trong 7 nhóm hành vi bị cấm.