Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghi Dinh So 27 2012 Nd Cp"

Nghi Dinh So 27 2012 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghi Dinh So 27 2012 Nd Cp.

Thông tư 27/2007/TT-BCA(A11)

Thông tư <strong>27</strong>/2007/TT-BCA(A11)
Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày