Luat Minh Khue

Nghị định số //NĐ-CP

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nghị định số 45/2014/NĐ-CP

Thông tư số 76/2014/TT-BTC

Thông tư số 76/2014/TT-BTC
Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 76/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.