Luật sư tư vấn về chủ đề "nghỉ làm"

nghỉ làm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghỉ làm.

Công ty có quyền sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động ?

Công ty có quyền sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động ?
Kính chào Luật sư. Tôi có thắc mắc như sau: Điều 110 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày”.