Luat Minh Khue

Nghỉ vẫn hưởng lương

Nghỉ vẫn hưởng lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nghỉ vẫn hưởng lương

Tư vấn về thời gian nghỉ để kết hôn ?

Tư vấn về thời gian nghỉ để kết hôn ?
Thưa luật sư, tôi có một thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp. Hiện nay, tôi đã làm việc cho Công ty X, thời gian làm việc được 20 ngày, tuy nhiên, tôi và Công ty X chưa ký hợp đồng lao động. Tôi dự định kết hôn và muốn xin nghỉ để kết hôn. Xin hỏi, trong trường hợp này, tôi được nghỉ bao nhiêu ngày?