Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghỉ việc theo luật"

Nghỉ việc theo luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghỉ việc theo luật.

Nghỉ việc theo Nghị định 132 ?

Nghỉ việc theo Nghị định 132 ?
Năm sinh trong CMND và trong sổ BHXH của tôi không giống với thực tế, tôi cần phải làm gì để sửa lại CMND và sổ BHXH để được nghỉ việc theo Nghị định 132. Gửi bởi: Bùi Quý Bình